Likerpersonnkurs

LIKEPERSONKURS FOR NYE OG ERFARNE LIKEPERSONER
16-18. november2018 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Likepersonsutvalget arrangerer kurs for nye og erfarne likepersoner.
Kurset bidrar til økt kunnskap, motivasjon, engasjement og erfaringsutveksling om den viktige likepersontjenesten i forbundet vårt–
både for nye og erfarne likepersoner.
Målet for kurset er å styrke likepersonene til å stå i rollen sin.

Kurset starter
fredag 16. november 2018 fra kl. 16 og avsluttes med lunsj søndag 18. november.
Fredag blir vi kjent med hverandre og går gjennom helgens program, lørdag deler vi inn i nye og
erfarne likepersoner før lunsj. Søndag blir det en felles sesjon før lunsjen kl.13som avslutter kurset
Likepersoner er en ressurs for lagene og derfor går all påmelding og utvelgelse av hvem som deltar
gjennom lagets styre. Egenandel er kr 500,som faktureres laget etter påmelding.

Foredragsholdere:
Marianne Ween, Funkis
Anne Kristin Brustad, Bikuben

Påmeldingsfrist 1. oktober.
Send epost til oslo@personskadeforbundet.no
med ditt navn og medlemsnr.

 


Close