Innkalling årsmøte 2018

INNKALLING OG DAGSORDEN TIL ÅRSMØTET I PERSONSKADEFORBUNDET LTN OSLO FYLKESLAGS ÅRSMØTE 2016

Dato/klokkeslett: Torsdag 01. Mars 2018 kl 18.00 (oppmøte senest kl 1745).

Sted: KNA- Scandic hotell, Parkveien 68 (v/Solli plass).

Årsmøtedokumentene blir utdelt på møtet. Ønsker du å få disse på forhånd, ta kontakt med: leder Andrè; oslo@personskadeforbundet.no

Personskadeforbundet LTNs vedtekter sier følgende om hvem som har rett til å stemme på årsmøtet

”Alle lagets medlemmer som har betalt kontingent på det tidspunkt årsmøtet holdes har adgang og stemmerett på årsmøtet”.

Enkeltmedlemskap gir rett til å avgi en stemme.

Ett familiemedlemskap gir rett til å avgi to stemmer også om kun den ene møter og har fullmakt fra den andre.


Close